Tag: vệ sỹ việt nam

Nhiệm vụ bảo vệ tổng thống Mỹ của cảnh vệ Việt Nam

Với lực lượng cảnh vệ, bảo vệ hoạt động ngoài trời của các nguyên thủ là nhiệm vụ khó khăn nhất. Khi ông Clinton trò chuyện với sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Hà Nội hay người