Tag: thuê bằng

Dịch vụ thuê bằng, chứng chỉ hành nghề ‘mát xa’

Tương tự, tìm đến cơ sở massage A.T.P. ở quận 8, PV cũng nhận được cái lắc đầu: “Ở đây đã thuê của người khác rồi, mấy năm lận”. Người phụ nữ ở cơ sở massage này cũng khẳng định,