Tag: quyền nvqs

Quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và gọi nhập ngũ

Đối chiếu với các quy định nói trên thì em bạn sinh năm 1993 nên được coi là đối tượng “đủ 17 tuổi trong năm đó” nên thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và có thể được