Tag: phục vụ cách mạng

Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu từng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức đan xen; đồng thời phải khắc phục những hạn chế để nỗ lực phấn đấu vươn lên,