Tag: người mẫu

Cấm người mẫu chụp ảnh khỏa thân có tạo bất bình đẳng?

Ngoài ra, quy định này nhằm khẳng định rằng: khi nguời mẫu, người đẹp đã đạt danh hiệu nghĩa là được nhà nước cấp chứng nhận thì đó là hình ảnh của đất nước. Và như vậy thì nhà nước