Tag: luật sư

Cấm luật sư tiết lộ thông tin về khách hàng

Ngày 11/8, Liên đoàn luật sư Việt Nam công bố Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Ông Nguyễn Minh Tâm (Phó tổng thư ký Liên đoàn) cho biết với 27 điều bộ quy tắc đã