Tag: hong kong

Hồng Kông vất vả bảo vệ phái đoàn Trung Quốc

Trước khi ông Trương Đức Giang đến địa điểm hội nghị cũng đã có nhiều nhóm xuống đường biểu tình. Đám đông di chuyển về hướng trung tâm hội nghị và hô hào khẩu hiệu: “Hãy ngừng can thiệp vào