Tag: đào tạo võ thuật

Đào tạo bảo vệ – vệ sỹ

Học viên được học và thực hành PCCC . Được nắm vững những quy tắc, biện pháp phòng ngừa cháy nổ, các biện pháp chữa cháy, thực hành chữa cháy bằng bình bột, chữa cháy bằng bình khí … Có