Tag: bi kịch

“Tôi giết thằng con rể tôi rồi….”

Khi con gái khăn gói về xin tá túc cách đây 2 tháng, ông Nam dường như hiểu rằng hạnh phúc của con gái chắc chắn đổ vỡ. Theo bà Phượng còn kể, V. từng tìm đến công ty đánh