Tag: bảo vệ hội nghị

Hồng Kông vất vả bảo vệ phái đoàn Trung Quốc

Trước khi ông Trương Đức Giang đến địa điểm hội nghị cũng đã có nhiều nhóm xuống đường biểu tình. Đám đông di chuyển về hướng trung tâm hội nghị và hô hào khẩu hiệu: “Hãy ngừng can thiệp vào

Hơn 1.300 cán bộ chiến sỹ bảo vệ công tác bầu cử

Ngoài ra, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm ở các địa bàn cơ sở, các địa điểm diễn ra bầu cử, các ban bầu cử, tổ bầu