Tag: bảo vệ giáo viên

Bảo vệ trường học

Bên cạnh những phần tử xấu của xã hội, ẩu đả trong học đường ngày càng trở nên nở rộ hơn. Điều đó làm cho các em hoang mang, lo sợ,  đó cũng chính là nổi lo, bức xúc của