Tag: an ninh trật tự

Tăng cường cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho cơ sở làm nhiệm vụ.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng; chủ động phát hiện ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, kích động phá hoại bầu cử; tham mưu cho cấp ủy

Mở nhạc đám cưới đến khuya có bị xử phạt?

Như vậy, đám cưới không được phép mở nhạc gây ồn ào đến khuya, chỉ được phép mở nhạc đến 22 giờ. Nếu đám cưới mở nhạc to gây ảnh hưởng ồn ào đến mọi người xung quanh từ khung